ARTISTI AI TEATRULUI DRAMATIC FANI TARDINI

VLAD VASILIU
VLAD VASILIU
 

VLAD VASILIU

DATE PERSONALE:

 • NUME: VASILIU
 • PRENUME: FLORIN VLAD SEBASTIAN
 • NUME SCENĂ: VLAD VASILIU
 • DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 29.10.1946, Bucureşti;
 • STAREA CIVILĂ: căsătorit, doi copii;
 • ADRESA: Str. Brailei, Bl. BR5A, ap. 41, Galaţi;
  Str. Salcâmilor, nr. 8, sector 2, Bucureşti.

STUDII:

 • Liceul "Dimitrie Cantemir" Bucureşti;
 • I.A.T.C. "I.L. Caragiale" Bucureşti - Facultatea de Teatru - secţia
  actorie (1968-1973).

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

 • Teatrul Mic Bucuresti - actor corp ansamblu 1964-1969;
  1965
  - "Incidentul de la Vichy" de Arthur Miller; regia: D.D. Neleanu; rol: Băiatul;
  - "Ruy Blas" de Victor Hugo; regia: C. Codrescu; rol: Alcadele alguazililor;
  1967
  - "Richard II" de W. Shakespeare; regia: Radu Penciulescu; rol: Pajul, suita lui Bolinbroke;
  1968
  - "Simple coincidenţe" de Paul Everac; regia: Ion Cojar, rol: Viki;
  - "Emigrantul din Brisbane" regia: Valeriu Moisescu;
 • Teatrul "Valea Jiului" Petroşani - actor 1973-1975;
  1973
  - "Jocul de-a vacanţa" de Mihail Sebastian; regia: I. Simionescu; rol: Jeff;
  - "Cornada" de A. Sastre; regia: Adrian Lupu; rol: Rafael Pastor;
  1974
  - "Amurgul acela violet" de I.D. Sârbu; regia: Letiţia Popa;
  - "Odă omului", poem dramatic de Vlad Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu;
  - "Chiţimia" de Ion Băieşu; regia: I. Simionescu; asistent regie artistica "Chiţimia II"
  - "Jurământul străbunilor", montaj artistic de Vlad Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu
  1975
  - "Georges Dandin", de Moliere; regia: Adrian Lupu; rol: Lubin
 • Teatrul Dramatic Galaţi - actor 1975 şi in prezent;
  1975 - Director Mihai Mihail
  - "Gimnastică sentimentală" de V. Voiculescu; regia: Petre Popescu; rol: Garconul;
  - "Ne cheamă pământul" de O. Goga, V. Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu;
  - "Acum şi în cele din urmă" de Th. Mănescu; regia: G. Rada; rol: Maiorul;
  1976
  - "Băiatul de aur" de Clifford Odets; regia: G. Rada; rol: Lewis;
  - "Chiriţa în provincie" de V. Alecsandri; regia: A.K. Stoica; rol: Leonaş;
  - "Groapa" de Eugen Barbu; regia: A.K. Stoica; rol: Oacă, iar din 1980: Paraschiv; regizor secund: Vlad Vasiliu;
  - "Dl. Puntila si sluga sa, Matti" de B. Brecht; regia: Adrian Lupu; rol: muncitorul amărât;
  - "File din istoria neamului" de Vlad Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu; spectacol de sunet şi lumină (statuia Cuza);
  1977
  - "A XII-a noapte" de W. Shakespeare; regia: G. Rada; rol: Sebastian;
  - "Sângele" de H. Lovinescu; regia: Z. Anghel Stanca; rol: Haller, iar din 1980: Hoinarul;
  - "Viforul" de B. Şt. Delavrancea; regia: N. Scarlat; rol: Balaş;
  - "Acţiunea Potapov" de Alex. Ghelman; regia: G. Rada; rol: Liubaev;
  1978
  - "Casa cea nouă" de C. Goldoni; regia: Z. Anghel Stanca; rol: Lorenzino;
  - "Rugăciune pentru un disc-jockey" de D.R. Popescu; regia: N. Scarlat; rol: Vasile (disc-jockey-ul);
  - "O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale; regia: N. Scarlat; rol: Popescu;
 • Teatrul Dramatic Galaţi
  1979
  - "Frank al V-lea" de Fr. Durenmatt; regia: Adrian Lupu; rol: Frank al VI-lea;
  - "Avram Iancu" de L. Blaga; regia: Adrian Lupu; rol: Schuller, Aghiotantul imperial;
  - "Semnat indescifrabil, Mitică" de Dan Plăeşu; regia P. Popescu;
  - "Ancheta din zori" de B. Puşca; regia: Mihai Mihail;
  1980
  - "Bocet vesel pentru un fir de praf rătăcitor" de Suto Andras; regia: Adrian Lupu;
  - "Iluzia optică" de D. Solomon; regia: N. Scarlat; rol: Orest;
  - "D-ra Nastasia" de G.M. Zamfirescu; regia: Adrian Lupu; rol: Luca;
  - "Hoţul de vulturi" de D.R. Popescu; regia: N. Scarlat; rol: Vasile;
  - "Căsătoria" de N.V. Gogol; regia: M. Mucenic; rol: Podkolesin;
  1981
  - "Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic" de A. Dohotaru; regia: P.Popescu;
  - "Soldatul Svejk" de J. Hasek; regia: I. Maximilian; rol: Pezzlar, Kotatko, Soldatul;
  1982
  - "Micul infern" de M. Stefanescu; regia: Dan Stoica; rol: Curtezanul;
  - "Ciudatul rol al întâmplării" de Ion Băieşu; regia: M. Klein; rol: Ospătarul;
  1983
  - "Rezervaţia de pelicani" de D.R. Popescu; regia: Dan Stoica; rol: Olcică;
  - "Cel ce e laş în dragoste" de Iles Endre; regia: Dan Stoica; rol: Kerner Zoltan;
  - "Titanic Vals" de T. Muşatescu; regia: A. Brădeanu; rol: Petre Dinu;
  1984
  - "O casă onorabilă" de H. Lovinescu; regia: P. Popescu;
  1985
  - "Cetăţeanul invizibil" de D. Solomon; regia: V.I. Frunză; rol: Kostea;
  1986
  - "Dulcile, amare bucurii" de Dina Cocea; regia: Val Paraschiv; rol: Ionel;
  - "Hanul de la răscruce" de H. Lovinescu; regia: Carmen Veştemeanu; rol: Muncitorul;
  - "Operaţiunea Delta" de M. Lerian; regia: G. Jora;
  1987
  - "Io, Mircea Voievod" de D. Tărchilă; regia: Gh. Jora; rol: Mihail;
  - "Noaptea încurcăturilor" de O. Goldsmith; regia: V.I. Frunză; rol: George Hastings;
  1988
  - "Femeia îndărătnică" de W. Shakespeare; regia: Gh. Jora
  - "Milionarul sărac" de T. Popescu; regia: P. Popescu;
  1989
  - "Don Juan" de Moliere; regia: V.I. Frunză;
  - "A treia ţeapă" de M. Sorescu; regia: Gh. Jora
  - "Octombrie cu ghiocei" de D. Plăeşu; regia: V. Vasilescu;
  1990 - Director: Vlad Vasiliu
  - "Ah, Parisul! Ah, femeile!" de A. Roussin; regia: Gh. Jora;
  1991
  - "Salomeea" de O. Wilde; regia: Gh. Jora; rol: Ioan;
  - "Jurnalul unui ticalos" de A.N. Ostrovski; regia: Adrian Lupu;
  1992 - Director: Adrian Lupu
  - "Libertate la Bremen" de R.W. Fassbinder; regia: Adrian Lupu;
  - "Dublă nestatornicie" de Marivaux; regia: Adrian Lupu;
 • Teatrul Dramatic Galaţi
  1993
  - "Jacques şi stăpânul său" de M. Kundera; regia: Adrian Lupu;
  - "Timon din Atena" de W. Shakespeare; regia: Gh. Miletineanu;
  - "Ah, ce grozav să faci amor pe ploaie!" de R. Iftimovici; regia: Dan Alecsandrescu; rol: El;
  1994
  - "Vizita bătrânei doamne" de Fr. Durenmatt; regia: Adrian Lupu; rol: Prof. de muzică;
  - "Cina" de I. Kambanellis; regia: Y. Veakis; rol: Oreste;
  - "Nasul" de N.V. Gogol; regia: D. Roman; rol: Kovaleov;
  1995
  - "Farse în carnaval" de H. Sachs; regia: C. Munteanu;
  - "Fizicienii" de Fr. Durenmatt; regia: D. Manole; rol: Mobius;
  1996
  - "Credinţă, dragoste, speranţă" de Odon von Horvarth; regia: Adrian Lupu;
  1997
  - "Arden din Kent" de un anonim englez sec. XVI; regia: C. Juncu;
  - "Şcoala nevestelor" de Moliere; regia: D. Mihăilescu
  - "Hop, Signor!" de M. de Ghelderode; regia: Vasile Nedelcu;
  1998
  - "...ESCU" de T. Muşatescu; regia: Dinu Cernescu; rol: Decebal Micşulescu
  1999
  - "Proscrisa" de Saviana Stănescu; regia: Vasile Nedelcu; rol: El;
  - "Gaiţele" de Al. Kiriţescu; regia: Cristian Ioan; rol: Mircea Aldea;
  2000 - Director: Mihai Mihail
  - "Norocul" de I. Valjan; regia: Dinu Cernescu;
  - "Eşafodul" de George Astaloş; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Cloşarul
  2001
  - "Becket" de J. Anouilh; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Becket
  2003
  - "Romeo şi Julieta" de W. Shakespeare; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Pastorul;
  - "Steaua fără nume" de M. Sebastian; regia: George Motoi, rol: Grig
  2004
  - "A XII-a noapte" de W. Shakespeare; regia: Dan Tudor; rol: Sir Toby
  2005
  - "Scandal în culise" de M. Frayn; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Hoţul;
  - "Duelistul" de Petre Barbu; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Profesorul
  Septembrie 2005 - Director: Vlad Vasiliu
  2006
  - "Mesterul Manole" scenariu de Cătălin Vasiliu; regia: Cătălin Vasiliu.
  2008
  - "Afacerea Protar (Ultima oră)" de Mihail Sebastian; regia: George Motoi.
  2009
  - "Lecţia" de Eugène Ionesco; regia: Ţino Geirun.
  2010
  - "Regele Ioan" de William Shakespeare, regia: Cătălin Vasiliu.
  - "Hora iubirilor" de Arthur Schnitzler; regia: Ţino Geirun.
  2011
  - "Diavolul şi moartea" de Peter Turinni; un spectacol de Ulf Duckelmann
  - "Fiarele" de Virgil Tănase, regia Virgil Tănase.
  - "Woyzeck" de Georg Büchner, regia artistică: Geirun Ţino.
  2012
  - "Nebuna din Chaillot" de Jean Giraudoux; regia: Geirun Ţino
  - "Năpasta" de I.L. Caragiale, direcția de scenă: Adi Carauleanu.
  2014
  - "Pana de automobil" după Friederich Durenmatt; regia artistică: Radu Nichifor
  - "Banda lui Moebius" de Octavian Miclescu; regia artistica: Cătălin Vasiliu.
  2016
  - "Domnişoara Nastasia" de George Mihail Zamfirescu; regia artistică: Radu Nichifor
  - "Butoiul cu pulbere" de Dejan Dukovski; regia artistică: Vlad Massaci
  - "Cabinierul" de Ronald Harwood; regia artistica: Cătălin Vasiliu.
 • interpret a aproximativ 100 de roluri;
 • regizor secund, regizor diferite spectacole;
 • scenarist, regizor, interpret, spectacole de poezie;
 • profesor Şcoala Populară de Arte - actorie, regie teatru, montaj, brigadă 1977-1989;
 • cursuri pregatire instructori culturali;
 • instructor al unor formaţii de amatori- multiple premii la concursuri, festivaluri naţionale;
 • autor a 2 piese de teatru, versuri, articole - Teatrul "Maria Filotti" Brăila, premiera piesei "Moş Teaca", adaptare dupa opera lui A. Bacalbasa - februarie 1986;
 • 22 decembrie 1989 - Vicepreşedinte Comitet Revoluţionar Provizoriu al Judeţului Galaţi (F.S.N.) pe probleme de propagandă, culte, cultura, invăţământ;
 • 3 ianuarie 1990-mai 1990 - F.S.N.-C.P.U.N. (Comisia Cultură-Invăţământ);
 • Februarie 1990-septembrie 1991 - Director interimar Teatrul Dramatic Galati;
 • 1990-1991 - Organizator al unor delegaţii şi turnee în Republica Moldova;
 • August 1990 - Organizator al primului "Pod de flori" la Gura Prut-Giurgiuleşti (actiune culturală româno-moldovenească);
 • Iulie 1991 - Membru fondator al Ligii Luptătorilor din Decembrie '89 Galaţi (Vicepreşedinte);
 • Membru in Asociaţiile "Salvati Copiii" şi "Pro Basarabia şi Bucovina"
 • 1992- reporter legitimat la săptămânalul "Imparţial", articole socio-culturale;
 • Din 1993 până in prezent - Preşedinte L.N.L.D. '89 Galaţi
 • Octombrie 1995 - Organizator al vizitei Reginei Ana în Galaţi;
 • Mai 1996 - împuternicit cu organizarea filialei Partidului "Alternativa României";
 • 15 septembrie 1996-ianuarie 1999 - lider al filialei P.A.R. Galati (U.F.D.);
 • Septembrie 1996-iunie 2000 - inspector specialitate la Inspectoratul pentru Cultură Galaţi;
 • Decembrie 1999 - pune bazele Centrului Cultural "Dunărea de Jos";
 • Iunie 2000-mai 2001 - Director Centrul Cultural "Dunărea de Jos";
 • Mai 2000 - Vicepreşedinte CORD Galaţi;
 • 1 octombrie 2002 - Preşedinte CORD Galaţi;
 • 2003-2004 Redactor-şef săptămânalul "Mesagerul";
 • 15 septembrie 2005-30 decembrie 2005 Director interimar Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi;
 • 1 ianuarie 2006 - Director General Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi (prin concurs).
 • HOBBY:
 • Bibliofilie, colecţionar icoane, monede, obiecte populare.

Fotografie profil: Ana Maria Pavel

 

Distribuie:
29.03.2019 BĂDĂRANII - (Reprezentație a Teatrului
29 Mar, 2019 29.03.2019 BĂDĂRANII - (Reprezentație a Teatrului "Maria Filotti" Brăila)
 • Carlo Goldoni 
 • regia: Petru Vutcarau 
 • durata spectacolului: 00:00:00